Home Đổi trả & Hoàn Tiền

Chào mừng bạn đến với Chính sách Đổi trả & Hoàn tiền của Digiz. Chúng tôi cam kết đảm bảo quyền lợi và sự hài lòng của khách hàng. Xin vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản sau đây:

1. Điều kiện chung:

a. Đối với các dịch vụ và ứng dụng phần mềm của Digiz, chúng tôi không cung cấp chính sách đổi trả hoặc hoàn tiền tiền sản phẩm dưới bất kỳ hình thức nào.

b. Điều này áp dụng cho tất cả các gói dịch vụ và ứng dụng mà Digiz cung cấp.

2. Lỗi kỹ thuật và hoàn tiền:

a. Trong trường hợp xảy ra lỗi kỹ thuật hoặc sự cố từ phía Digiz gây ảnh hưởng đáng kể đến dịch vụ của bạn, chúng tôi cam kết khắc phục sự cố này trong thời gian sớm nhất.

b. Nếu chúng tôi không thể khắc phục lỗi kỹ thuật và gây ảnh hưởng lớn đến dịch vụ của bạn, chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu hoàn tiền theo quyết định của chúng tôi.

3. Điều khoản cụ thể:

a. Không có chính sách đổi trả hoặc hoàn tiền đối với các dịch vụ đã sử dụng hoặc đã trải qua một phần quá trình cấp phát.

b. Các yêu cầu đổi trả và hoàn tiền phải được gửi cho chúng tôi qua kênh liên hệ chính thức của Digiz và sẽ được xem xét trường hợp mỗi khách hàng cụ thể.

4. Đảm bảo tính an toàn và bảo mật:

a. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của bạn và sử dụng nó chỉ để mục đích hỗ trợ khách hàng và quản lý dịch vụ của bạn.

b. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào.

5. Sửa đổi Chính sách:

a. Chúng tôi có quyền sửa đổi Chính sách Đổi trả & Hoàn tiền này mà không cần thông báo trước.

b. Mọi sửa đổi sẽ được công bố trên trang web của Digiz.

Chính sách Đổi trả & Hoàn tiền này có hiệu lực kể từ ngày bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi luôn cam kết cung cấp dịch vụ chất lượng và sẵn sàng hỗ trợ bạn trong mọi tình huống.

Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua kênh hỗ trợ khách hàng chính thức của Digiz.

Trân trọng, Digiz Team

Liên kết nhanh