Home Chính Sách Sử Dụng
1. Quyền sở hữu phần mềm:
   – Phần mềm quản lý hồ sơ cấp hộ chiếu là sở hữu của công ty chúng tôi.
   – Khách hàng sẽ được cấp quyền sử dụng phần mềm theo các điều khoản và điều kiện dưới đây.
 
2. Quyền sử dụng:
   – Khách hàng có quyền sử dụng phần mềm để quản lý và phân tích thông tin được cung cấp.
   – Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác và độ tin cậy của thông tin do hệ thống cung cấp.
 
3. Bảo mật thông tin:
   – Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin của khách hàng và không sử dụng thông tin cá nhân cho mục đích khác ngoài quản lý hồ sơ cấp hộ chiếu.
   – Khách hàng cần hiểu rằng việc sử dụng phần mềm này phải tuân thủ các quy định bảo mật thông tin và pháp luật hiện hành.
 
4. Phí sử dụng:
   – Khách hàng sẽ phải trả phí sử dụng phần mềm theo các gói dịch vụ đã được thỏa thuận trước.
   – Chúng tôi có quyền thay đổi các mức phí sử dụng và thông báo cho khách hàng trước khi áp dụng thay đổi.
 
5. Hỗ trợ kỹ thuật:
   – Chúng tôi sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng liên quan đến việc sử dụng phần mềm và giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh.
 
6. Thay đổi chính sách:
   – Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách sử dụng phần mềm và thông báo cho khách hàng trước khi áp dụng thay đổi.
 
7. Miễn trừ trách nhiệm:
   – Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin sai lệch hoặc không chính xác nào do hệ thống dichvucong.gov.vn cung cấp.
   – Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng phần mềm này mà vi phạm các quy định và luật pháp.
 
Vui lòng đọc và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện trước khi sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ cấp hộ chiếu của chúng tôi.
Liên kết nhanh
Nhờ các đối tác của chúng tôi, bạn có thể tìm thấy ties trực tuyến để phù hợp với mọi sở thích và túi tiền, từ bình dân đến những mẫu siêu phong cách hàng đầu.