Home ĐIỀU KHOẢN & THỎA THUẬN

Chào mừng bạn đến với Digiz – Nền tảng Quản lý Hồ sơ Cấp hộ chiếu Tiện ích. Trước khi bạn trở thành thành viên và tận hưởng ưu điểm của chúng tôi, vui lòng đọc và chấp nhận các điều khoản và thỏa thuận sau đây:

1. THÔNG TIN THÀNH VIÊN DIGIZ:

a. Bạn cam kết cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ khi đăng ký với Digiz.

b. Tài khoản của bạn được bảo mật và không được chia sẻ với bất kỳ ai khác.

2. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM:

a. Bạn có quyền truy cập và sử dụng các tính năng của Ứng dụng Quản lý Hồ sơ Cấp hộ chiếu Digiz.

b. Bạn chịu trách nhiệm duy trì an toàn và bảo mật cho tài khoản của mình.

3. NGHIỆP VỤ VÀ QUYỀN SỞ HỮU DIGIZ:

a. Mọi nội dung và dữ liệu bạn nhập vào Digiz là trách nhiệm của bạn.

b. Chúng tôi có quyền sử dụng thông tin không nhân danh để cải thiện chất lượng dịch vụ.

4. VI PHẠM ĐIỀU KHOẢN:

a. Digiz có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt tài khoản nếu phát hiện vi phạm các điều khoản và thỏa thuận.

b. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung bạn đăng, đặc biệt là nếu gây hại đến người khác.

5. SỬA ĐỔI ĐIỀU KHOẢN:

a. Chúng tôi có quyền điều chỉnh và thay đổi điều khoản này mà không cần thông báo trước.

b. Bạn nên kiểm tra định kỳ để cập nhật với các thay đổi mới.

6. KẾT THÚC THÀNH VIÊN DIGIZ:

a. Bạn có thể chấm dứt tình trạng thành viên bằng cách liên hệ với chúng tôi.

b. Chúng tôi có quyền chấm dứt tài khoản nếu bạn vi phạm các điều khoản này.

Điều khoản và thỏa thuận trên đây có hiệu lực ngay khi bạn đăng ký và sử dụng dịch vụ của Digiz.

Chúng tôi mong rằng bạn sẽ có trải nghiệm tích cực khi sử dụng nền tảng Quản lý Hồ sơ Cấp hộ chiếu của chúng tôi.

Trân trọng,

Digiz Team